Loc. Fontino 8, 58024 Massa Marittima (GR)

Gospodarstwo z basenem Massa Marittima

Apartamenty na wakacje w Toskanii

Kim jeste?my

Mieszcz ? cy si ? w starym gospodarstwie kamienia, po ? o ? onej na szczycie niewielkiego wzgórza w Maremma, gdzie mo ? na podziwia ? panoramiczne widoki: gaje oliwne, winnice, ogromne obszarów le ? nych, s ? ynny „Lake Accesa”, a na ko ? cu wiele ? redniowiecznych miast, które cz ? sto graj ? na ludowych imprezach i festiwalachwszelkiego rodzaju.

Co zobaczy?

Po ? o ? ony bardzo blisko do miasta Massa Marittima i etruskich nekropolii dell’Accesajeziora, po ? o ? ony jest w niewielkiej odleg ? o ? ci od Morza Tyrre ? skiego (20 minut odFollonica, Punta Ala, Castiglione).

Pobyt w relaksu i komfortu

Pokoje zosta ? y niedawno odnowione i s ? bardzo wygodne, ka ? dy apartament sk ? ada si ? z salonu, kuchni, sypialni i ? azienki oraz posiadaoddzielne wej ? cie z dost ? pem do ogrodów i terenów zielonych, z parkingu standalone.

?yj? ?wi?ta!

W dom wiejski dost?pny jest równie? wszelkich informacji na temat festiwali, imprez itp, a ponadto mo?na spróbowa? typowych produktów lokalnych (kie?basy, d?emy, wino, olej).