Loc. Fontino 8, 58024 Massa Marittima (GR)

Mieszkanie Massa Marittima

Wakacje w zielonym Maremma

Pokoje i apartamenty

Gospodarstwo Montepozzalino jest gotowa na przyj?cie w toska?skiej Maremma.

Mo?na zatrzyma? si? w miejscu, które najlepiej spe?nia Twoje potrzeby, wybieraj?c jeden z 4 apartamenty z salonem, kuchni?, sypialni? i ?azienk? i osobnym wej?ciem.

Apartamenty wyposa?one s? w miejsce samochodu autonomiczne i dost?pem do ogrodu.

Aby uzyska? wi?cej informacji na temat poszczególnych appartmanti zobaczy? szczegó?y strony

 

?yj? ?wi?ta!

W dom wiejski dost?pny jest równie? wszelkich informacji na temat festiwali, imprez itp, a ponadto mo?na spróbowa? typowych produktów lokalnych (kie?basy, d?emy, wino, olej).